Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 252

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 252 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is ter stimulering van de realisatie van huurwoningen in het middensegment in de regio's Amsterdam en Utrecht het Besluit Huurprijzen Woonruimte te wijzigen;

verzoekt de regering, de voorgestelde aanpassing van het Besluit Huurprijzen Woonruimte voor woningen tot 40 m2 te beperken tot woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in 2017, 2018, 2019, 2020 of 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Albert de Vries

Schouten