Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 250

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 250 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister in de Eerste Kamer heeft toegezegd dat er een fundamentele evaluatie zou komen, die zeer doorwrocht en gedegen moet zijn;

constaterende dat er bijna alleen maar kritiek is op de door het ministerie uitgevoerde evaluatie;

spreekt uit dat de uitgevoerde evaluatie van de verhuurderheffing niet afdoende is en niet voldoet aan de gedane toezeggingen;

verzoekt de regering, nog voor de begroting van 2017 te komen met een onafhankelijke evaluatie van de verhuurderheffing die wel fundamenteel, doorwrocht en gedegen is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir