Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 254

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 254 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhuurderheffing budgetneutraal wordt aangepast, waartoe de Minister na de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer stuurt;

overwegende dat sommige woningcorporaties hierdoor minder verhuurderheffing zullen afdragen en andere juist meer;

overwegende dat de niet-verrekenbare verhuurderheffing een aftrekpost is in de vennootschapsbelasting, de Vpb, waardoor de woningcorporaties die minder verhuurderheffing gaan betalen wel meer Vpb moeten gaan afdragen en vice versa;

constaterende dat dit een verstorend effect kan hebben op de beoogde resultaten van de aanpassing van de verhuurderheffing;

verzoekt de regering, in de eerstvolgende evaluatie van de verhuurderheffing specifiek aandacht te besteden aan dit aspect, zodat een eventueel verstorend effect opgelost kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet