Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 527

31 839 Jeugdzorg

Nr. 527 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN KOOIMAN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat geen enkele Veilig Thuis organisatie voldoet aan alle eisen om de basisvoorwaarden op orde te hebben;

overwegende dat slechts vijf Veilig Thuis regio's altijd bereikbaar zijn en slechts zes regio's altijd een vertrouwensarts beschikbaar hebben;

van mening dat alle Veilig Thuis organisaties met spoed aan de eisen van de basisvoorwaarden moeten voldoen opdat adequate hulp voor kinderen altijd beschikbaar is;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat alle Veilig Thuis organisaties voor 1 november 2016 aan alle eisen van de basisvoorwaarden voldoen en de Kamer hierover uiterlijk 1 november te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Kooiman