Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 530

31 839 Jeugdzorg

Nr. 530 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 26% van de cliënten die vielen onder de zogenaamde Wlz-inidiceerbaren met ingang van 1 juli 2017 niet langer toegang tot de Wlz hebben maar onder de gemeenten zullen vallen;

overwegende dat er een apart afwegingskader Wlz voor kinderen komt;

roept de regering op, in gesprek met ouders aan te bieden om de weigering voor de Wlz-indicatie in te trekken en wanneer het nieuwe afwegingskader er is een nieuwe beoordeling te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bergkamp