Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 529

31 839 Jeugdzorg

Nr. 529 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongeveer een derde van de kinderen met meervoudige somatische en verstandelijke beperkingen geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg;

overwegende dat dit leidt tot grote onzekerheid voor de ouders van deze kinderen en geen recht doet aan de uitgangspunten van de Wet langdurige zorg;

van mening dat het criterium dat «er nog sprake is van ontwikkeling» te pas maar ook te onpas door het CIZ wordt gebruikt;

verzoekt de regering, de indicatieregels zo aan te passen dat de combinatie van verstandelijke beperkingen met somatische en/of ggz-problematiek bij kinderen die leiden tot een levenslange en levensbrede afhankelijkheid van zorg op zich zelf voldoende is voor toegang tot de Wlz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bergkamp