Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 526

31 839 Jeugdzorg

Nr. 526 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN KOOIMAN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de overheveling van de jeugdhulpverlening naar de gemeenten er 18 miljoen is verspild aan bureaucratie;

constaterende dat het programma om het enorme aantal «productcodes» terug te dringen niet verplicht wordt opgelegd;

overwegende dat de voorgestelde regeldruksessies een vrijblijvende aangelegenheid zijn voor gemeenten;

verzoekt de regering, de gemeentelijke inkoop en verantwoording van jeugdhulp vanaf 2017 te standaardiseren, zodat de enorme administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders verminderd worden en de verspilling van gemeenschapsgeld tot het verleden behoort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Kooiman