Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 532

31 839 Jeugdzorg

Nr. 532 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN YPMA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten, regio's en jeugdhulpaanbieders kampen met hoge administratieve lasten;

overwegende dat standaardisering van productcodes slechts een second best oplossing is voor regio's en gemeenten die inspanningsgericht inkopen (PxQ);

constaterende dat regio's en gemeenten die jeugdhulp resultaatgericht inkopen (outcome) zeer geringe administratieve lasten ervaren;

constaterende dat deze inkoopsystematiek gepaard gaat met zeer hoge cliënttevredenheid en ouderbetrokkenheid en bovendien de met de Jeugdwet beoogde transformatie stimuleert;

verzoekt de regering om, in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten en regio's actief te stimuleren en te ondersteunen jeugdhulp in te kopen op basis van outcomecriteria;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Ypma