Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 217

31 497 Passend onderwijs

Nr. 217 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het passend onderwijs in de praktijk veel administratieve rompslomp voor scholen en ouders met zich meebrengt, terwijl een van de doelen is het verminderen van de bureaucratie;

overwegende dat er door enige uniformering voorkomen kan worden dat werk dubbel gebeurt of in iedere regio en elke school anders gebeurt;

verzoekt de regering, met de PO-Raad en de samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan en hen te vragen een format te ontwikkelen waardoor enige uniformering kan plaatsvinden van een deel van het Ontwikkelingsperspectief, op zo'n manier dat dit tevens als uniforme toelatingsverklaring kan gelden en meejarig kan gelden voor kinderen wier situatie niet verandert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma