Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 213

31 497 Passend onderwijs

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nastrevenswaardig is om zorgleerlingen in het reguliere onderwijs een passende onderwijsplek te bieden, maar dat dit niet voor alle zorgleerlingen haalbaar is;

constaterende dat het voortbestaan van scholen voor speciaal onderwijs als gevolg van het zogenaamde passend onderwijs onder druk staat en dat steeds minder leerlingen in aanmerking komen voor speciaal onderwijs;

verzoekt de regering, het recht op speciaal onderwijs wettelijk vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius