Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 214

31 497 Passend onderwijs

Nr. 214 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelstelling van passend onderwijs is dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen;

constaterende dat anderhalf jaar na de invoering van passend onderwijs er nog duizenden kinderen zijn die ongewenst thuiszitten omdat er geen passende onderwijsplek is;

overwegende dat er recent een thuiszitterspact is gesloten, dat vervolgafspraken bevat, maar geen doelstellingen of acties in het terugdringen van het aantal thuiszitters;

verzoekt de regering, onverwijld actie te ondernemen om het aantal thuiszitter drastisch omlaag te brengen, hiertoe afrekenbare doelen te stellen en de Kamer voor aanstaande Prinsjesdag te informeren over de afrekenbare doelen voor december 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Rog

Siderius