Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 212

31 497 Passend onderwijs

Nr. 212 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts in 58 van de 152 samenwerkingsverbanden doorzettingsmacht is geregeld met als gevolg dat kinderen geen passend onderwijs ontvangen of zelfs (lange) periodes thuiszitten en geen onderwijs ontvangen;

verzoekt de regering, voor 1 november 2016 in elk samenwerkingsverband doorzettingsmacht te organiseren en de Kamer hierover uiterlijk 1 november 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius