Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 216

31 497 Passend onderwijs

Nr. 216 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderwijs op een andere locatie dan school een tijdelijke oplossing kan biedenvoor leerlingen die op dit moment geen onderwijs volgen en thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten;

constaterende dat ouders, school, samenwerkingsverband en inspectie samen wel een passende oplossing willen bieden voor deze kinderen, maar het wettelijk kader of angst ze soms tegenhoudt;

verzoekt de regering, aan ouders, scholen, samenwerkingsverbanden en inspectie de duidelijkheid te verschaffen dat

  • leerlingen die (deels) maatwerk ontvangen op een andere locatie dan de school ook in aanmerking komen voor bekostiging via school of samenwerkingsverband indien dit door de onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld wordt;

  • maatwerk onder verantwoordelijkheid van de school geen verzuim is in de zin van het besluit bekostiging;

  • maatwerk waarbij sprake is van niet voltijds «schoolbezoek» (onderwijsprogramma) mogelijk is met een vrijstelling artikel 11, onder g, Leerplichtwet;

verzoekt de regering tevens, toezicht te houden op de implementatie van maatwerk in het onderwijsplan van scholen of het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma