Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631497 nr. 211

31 497 Passend onderwijs

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat specifieke doelgroepen onderwijsgerechtigde minderjarigen geheel of gedeeltelijk verblijven binnen een zorginstelling, maar uitgesloten zijn van het volgen van onderwijs, omdat de financiering van de combinatie van zorg en onderwijs niet of zeer slecht is geregeld;

constaterende dat een behandeltraject met een combinatie van zorg en onderwijs voor veel leerlingen de weg terug is richting het (reguliere) onderwijs;

verzoekt de regering, scenario's uit te werken welke mogelijkheden er zijn om bovenregionale voorzieningen die zowel zorg als onderwijs aanbieden te financieren en de Kamer hierover voor 1 maart 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius