Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 255

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 255 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VOORTMAN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor de uitvoering van het trekkingsrecht een portaal gebouwd gaat worden waarmee de budgethouder en zorgverleners de werkelijke situatie kunnen zien (realtime);

constaterende dat het portaal dat gebouwd zal worden voor de uitvoering van het trekkingsrecht een groot ICT-project betreft;

van mening dat de grootste valkuil is dat een opdrachtgever zich te veel richt op het bereiken van consensus tussen verschillende «ketenpartners», zonder dat er voldoende ervaring is met ICT-projecten en/of er voldoende kennis is van de inhoud van het pgb;

van mening dat de budgethouder centraal moet staan in de uitwerking van het portaal;

verzoekt de regering, te garanderen dat de budgethouders en hun zorgverleners het initiatief hebben bij het formuleren van de eisen voor gebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman