Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 256

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 256 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een nieuwe vorm van het trekkingsrecht nodig is, waarbij de regie middels een «centraal portaal» teruggaat naar de budgethouder;

overwegende dat het centrale portaal moet voldoen aan de wensen van budgethouders en hun hulpverleners en de functionaliteiten ook werkbaar moeten zijn voor de andere partijen (gemeenten en zorgkantoren);

verzoekt de regering, de budgethoudersvereniging de opdracht te geven om in overleg met pgb-verstrekkers een programma van eisen op te stellen voor te ontwikkelen functionaliteiten van het centrale portaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Voortman