Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 253

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 253 MOTIE VAN HET LID VOLP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gezamenlijke elementen zijn geformuleerd die de basis vormen voor een nieuwe uitvoering van het betaalsysteem voor pgb's;

constaterende dat in oktober nadere besluitvorming zal plaatsvinden over de ontwikkeling van het nieuwe portaal;

van mening dat het belang van budgethouders hierbij voorop dient te staan;

verzoekt de regering om, Per Saldo het voortouw te laten nemen bij het opstellen van het programma van eisen als basis voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe portaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp