Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 252

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 252 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een goede voortgang bij het opnieuw inrichten van het systeem van trekkingsrechten van belang is dat er één regievoerder en eindverantwoordelijke wordt aangewezen;

van mening dat gezien de huidige problemen en het belang van een goede uitwerking, actieve en sturende betrokkenheid van de verantwoordelijke bewindspersoon noodzakelijk is;

verzoekt de regering om, de regievoering en eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de realisatie van de nieuwe variant voor het trekkingsrecht expliciet bij de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te beleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Leijten

Dik-Faber

Bergkamp