Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 258

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 258 GEWIJZIGDE1 MOTIE VAN HET LID VOLP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 253

Voorgesteld 7 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gezamenlijke elementen zijn geformuleerd die de basis vormen voor een nieuwe uitvoering van het betaalsysteem voor PGB's;

overwegende dat het centrale portaal moet voldoen aan de wensen van budgethouders en hun hulpverleners en de functionaliteiten ook werkbaar moeten zijn voor de andere partijen (gemeenten en zorgkantoren);

constaterende, dat in oktober nadere besluitvorming plaats zal vinden over de ontwikkeling van het nieuwe portaal;

van mening, dat het belang van budgethouders hierbij voorop dient te staan;

verzoekt de regering, om Per Saldo het voortouw te laten nemen bij het opstellen van het programma van eisen als het gaat over het gebruik en per saldo als volwaardig ketenpartner te betrekken bij zowel de vaststelling van het programma van eisen als voor het verder ontwikkelen van het nieuwe portaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp

Dik-Faber

Voortman


X Noot
1

In verband met wijziging dictum en ondertekening