Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 257

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 257 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris in het algemeen overleg heeft toegezegd een vervolgonderzoek uit te voeren naar een nieuw systeem;

constaterende dat er ondertussen ook gestart wordt met de voorbereidingen van een nieuw pgb-portaal;

overwegende dat gezien de historie van het pgb-trekkingsrechtendossier zorgvuldigheid betracht moet worden en alle voors en tegens afgewogen moeten worden;

verzoekt de regering, zorgvuldigheid voor snelheid te betrachten bij alle vervolgonderzoeken en vervolgacties omdat de budgethouder op de lange termijn gebaat is bij een goed functionerend systeem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bergkamp