Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629515 nr. 394

29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 394 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat regels óók gemaakt worden binnen de zorgorganisaties;

constaterende dat er organisaties zijn waarbij bestuur en management niet of niet voldoende weten wat er op de werkvloer speelt;

constaterende dat er sessies worden georganiseerd om onnodige regels te schrappen om zo de bureaucratie aan te pakken, maar dat daarbij ook voorstellen kunnen worden gedaan die management of bestuur van de zorginstelling raken;

van mening dat de geplande schrapsessies niet veel zullen opleveren als managers in hun positie geraakt zullen worden;

voorts van mening dat het verminderen van management ook zal leiden tot forse reductie van bureaucratie;

verzoekt de regering, een overheadnorm aan zorgorganisaties op te leggen om zo de schrapsessies daadwerkelijk een kans te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten