Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629515 nr. 391

29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 391 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de uitkomsten van het Experiment Regelarme Instellingen te vertalen in concrete doelstellingen (ERAI-indicatoren) ter vermindering van de interne en externe regeldruk in instellingen voor langdurige zorg en de Kamer regelmatig te rapporteren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Van der Staaij

Bergkamp

Keijzer

Leijten

Krol

Voortman