Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629515 nr. 393

29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 393 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de verantwoordingseisen die gesteld worden aan organisaties in de langdurige zorg geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met kleine instellingen;

van mening dat de administratieve lastendruk hierdoor voor kleine organisaties substantieel hoger is;

verzoekt de regering, in samenspraak met instellingen waaraan verantwoord moet worden met aangepaste verantwoordingseisen te komen, speciaal voor kleine organisaties, en de Kamer hierover eind 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp