Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 43

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inspectiewerk in grote mate mensenwerk is;

overwegende dat grofweg een derde van het personeel de afgelopen jaren is wegbezuinigd;

overwegende dat de NVWA nu 2.337 fte heeft en met de nieuwste regorganisatieplannen nog maar 2.170 in 2020;

verzoekt de regering, investeren in professionals tot prioriteit te maken bij bestaande en nieuwe plannen voor de NVWA;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken wat voor de NVWA te leren valt van de opzet zoals Buurtzorg Nederland die toepast met verminderde overhead, het weglaten van onnodige managementlagen en de professional centraal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven