Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 41

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat doelmatigheid en efficiëntie van de NVWA door het kabinet als randvoorwaarde waren gesteld voor de verhoogde bijdrage van het bedrijfsleven en dat deze randvoorwaarde niet is gerealiseerd;

overwegende dat de Tweede Kamer een verzoek om voorlichting aan de Raad van State over doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven, in het bijzonder ten aanzien van de huidige doorberekening van handhavings-, toezichts- en keuringskosten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gedaan en uitkomsten nog niet beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, de verhoging van de keurings- en toezichtkosten voor het bedrijfsleven terug te draaien met de hiervoor beoogde middelen van amendement Geurts c.s. op (34485-XIII, stuk nr. 5),

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Dik-Faber