Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 38

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de NVWA door bezuinigingen en efficiëntiemaatregelen in tien jaar tijd «uitgebeend», «wegverdund» en «kapotbezuinigd» is en het toezicht daardoor ernstig is verzwakt;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer in 2013 reeds heeft vastgesteld dat de verwachte besparingen en efficiëntievoordelen niet behaald zullen worden en dat er eerst investeringen moeten komen in tijd en geld;

constaterende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken desondanks inzet op verdere besparingen en efficiëntiemaatregelen;

constaterende dat verdere besparingen en efficiency ten koste gaan van voedselveiligheid en dierenwelzijn;

verzoekt de regering, voedselveiligheid en dierenwelzijn prioriteit te maken in het beleid en af te zien van het streven naar meer efficiency, besparingen en een kleine NVWA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme