Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 39

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 70% van de diertransportwagens aan de Turkse grens de Europese Transportverordening (EG nr. 1/2005) structureel overtreedt en er dus geen sprake is van incidenten;

overwegende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven dat Turkije de omstandigheden voor diertransporten aan de grens moet verbeteren;

verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen in gesprek te gaan met de Turkse autoriteiten om de omstandigheden bij de Turkse grens te verbeteren en geen diertransporten vanuit de EU naar Turkije te laten gaan totdat verbeteringen zijn doorgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme