Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633835 nr. 42

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog onzekerheden zijn over de herkomst TTX, mogelijke gevolgen en effectieve aanpak;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk samen met het bedrijfsleven een kennisprogramma op te zetten ten behoeve van zo adequaat mogelijke normstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Graus