Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 732

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 732 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de huidige vijf prestaties verpleging en verzorging terug te brengen tot één tarief;

overwegende dat één tarief niet mag leiden tot verschraling in het aanbod wijkverpleging;

verzoekt de regering, te voorkomen dat:

  • complexe en dure vormen van zorg, zoals palliatieve terminale thuiszorg, onder druk komen te staan bij introductie van één tarief;

  • uit kostenoogpunt verzorging wordt ingezet waar verpleging nodig is;

verzoekt de regering tevens, dit actief te monitoren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber