Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 738

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 738 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat wijkverpleegkundigen de professionele vrijheid moeten hebben om de meest passende zorg te indiceren;

van mening dat tariefdifferentiatie niet mag uitmonden in een keurslijf waarbuiten de wijkverpleegkundige niet mag indiceren;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat de wijkverpleegkundige de zorg kan indiceren die zij nodig acht, ook als deze niet direct vertaalbaar is naar de verschillende doelgroepentarieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert