Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632279 nr. 93

32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het van groot belang is dat vrouwen die zwanger (willen) worden weten welke rol voeding en leefstijl hierbij spelen;

van mening dat die voorlichting tijdig gegeven dient te worden;

verzoekt de regering, nog in 2016 in kaart te brengen op hoeveel mbo-scholen deze voorlichting adequaat vorm wordt gegeven en de Kamer daarover uiterlijk in december 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra