Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632279 nr. 94

32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verloskundigen, huisartsen en inwoners van regio Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard en Maassluis bezorgd zijn over de kwaliteit en bereikbaarheid van geboortezorg sinds het Franciscus Gasthuis & Vlietland-besluit om geboortezorg en kindergeneeskunde te verplaatsen naar Rotterdam;

van mening dat goed overleg tussen betrokken bestuurders en zorgverleners van groot belang is voor goede samenwerking in de geboortezorg;

verzoekt de regering te bevorderen:

  • dat de geboortezorg in deze regio in goede afstemming met alle betrokken bestuurders en zorgverleners (waaronder verloskundigen, kraamzorg) wordt vormgegeven opdat de kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van de geboortezorg wordt gewaarborgd;

  • dat het Franciscus Gasthuis en Vlietland zich zichtbaar en merkbaar optimaal zal inspannen om het vertrouwen van de huisartsen te herwinnen en gedurende dat traject geen onomkeerbare stappen zal zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Bruins Slot