Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632279 nr. 95

32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de lokale perinatale audit een goede gelegenheid is om te signaleren in hoeverre er fouten zijn gemaakt in de communicatie naar ouders en of er tijdig is gereageerd op signalen van de ouders;

van mening dat het van groot belang is om ouders serieus te nemen in hun verdriet en dat zij hun verhaal kunnen vertellen aan de betrokken zorgverleners;

verzoekt de regering, samen met beroepsgroepen een experiment te starten waarin ouders proactief worden uitgenodigd als hun kind besproken wordt in de lokale perinatale audit en de Kamer uiterlijk 1 oktober 2016 te berichten over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert