32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 91 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister per 1 januari 2017 de integrale bekostiging in de geboortezorg mogelijk wil maken naast de huidige vorm van financiering;

overwegende dat zorgverzekeraars een voorstander zijn van integrale bekostiging;

constaterende dat veel partijen en zorgverleners in de geboortezorg per 1 januari 2017 niet over willen gaan op de integrale bekostiging omdat zij deze wijze van financieren niet adequaat vinden dan wel nog veel te vroeg vinden om in te voeren;

van mening dat de partijen in de geboortezorg bij de inkoop van zorg voor 2017 en volgende jaren nooit gedwongen mogen worden om over te gaan op integrale bekostiging;

verzoekt de regering, uit te spreken dat een overgang op integrale bekostiging in alle gevallen alleen op basis van vrijwilligheid en lokale instemming plaats mag vinden en niet door zorgverzekeraars op enigerlei wijze mag worden afgedwongen en dat de NZa hier adequaat toezicht op uitoefent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven

Voortman

Naar boven