Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 751

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 751 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om het eerstelijnsverblijf per 1 januari 2017 van de Wlz over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet, waar het gelijk risicodragend wordt uitgevoerd en samengevoegd met het budget voor de geriatrische revalidatiezorg;

constaterende dat het budget voor eerstelijnsverblijf de afgelopen twee jaar is verdubbeld;

overwegende dat het gelijk risicodragend uitvoeren van het eerstelijnsverblijf de risicoverevening verder onder druk zet, omdat van het eerstelijns verblijf voornamelijk ouderen en chronisch zieken gebruik moeten maken;

verzoekt de regering, het eerstelijnsverblijf de komende jaren met een ex-postbandbreedteregeling in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot