Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 750

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 750 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van VWS met de zorgverzekeraars heeft afgesproken dat zorgverzekeraars onderling pakketduidingen zullen uitvoeren;

overwegende dat er een groot verschil is tussen de duiding voor een individuele verzekerde en duidingen over het wel of niet toelaten van zorg in het basispakket;

overwegende dat het Zorginstituut Nederland is aangewezen om op basis van de praktijk en stand van de wetenschap te adviseren over wel of geen toelating in het basispakket;

van mening dat duiding over het wel of niet toelaten van zorg in het basispakket onafhankelijk dient plaats te vinden;

verzoekt de regering om per 1 januari 2017 de duidingen over het wel of niet toelaten van zorg in het basispakket uit te laten voeren door het Zorginstituut Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot