Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 754

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 754 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NZa aangeeft dat zorgverzekeraars vooral de zorg inkopen op prijs en onvoldoende op basis van kwaliteit;

van mening dat inkoop van zorg en hulpmiddelen niet alleen op basis van objectieve kwaliteitscriteria moet plaatsvinden, maar dat ook de subjectieve ervaring c.q. beleving van patiënten moet worden meegenomen;

overwegende dat de Minister in de discussie rondom het aanbod van dieetpreparaten heeft aangegeven dat er een breed aanbod van hulpmiddelen beschikbaar moet zijn;

overwegende dat zorgverzekeraars op dit moment niet verplicht zijn een breed aanbod te vergoeden;

verzoekt de regering, de NZa opdracht te geven de inkoopnorm zodanig vorm te geven dat de door verzekerden, patiënten en zorgverleners ervaren kwaliteit wordt meegewogen zodat een breed aanbod gegarandeerd wordt, en de Kamer te laten weten op welke wijze dit gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester