Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 345

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 345 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er opnieuw gekozen is voor het massaal afschieten van ganzen rond Schiphol;

constaterende dat het afschieten van ganzen niet bijdraagt aan vliegveiligheid maar zelfs contraproductief is, omdat afschot onvoorspelbaar vluchtgedrag bij ganzen veroorzaakt, waardoor de dieren vaker door vliegroutes heen kunnen vliegen;

verzoekt de regering, een einde te maken aan het massale afschot van ganzen rond Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg