Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 351

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 351 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 345

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er opnieuw gekozen is voor het massaal afschieten van ganzen rond Schiphol;

constaterende dat het afschieten van ganzen niet bijdraagt aan vliegveiligheid, maar zelfs contraproductief is, omdat afschot onvoorspelbaar vluchtgedrag bij ganzen veroorzaakt, waardoor de dieren vaker door vliegroutes heen kunnen vliegen,

verzoekt de regering, een einde te maken aan het massale afschot van ganzen rond Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Thieme