Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 350

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 350 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 344

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat eerdere pilots met verjagende lasers rond Schiphol succesvol waren om het aantal (bijna-)botsingen met ganzen tegen te gaan,

verzoekt de regering, grootschalige inzet van lasers rond Schiphol te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Thieme