Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 341

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 341 MOTIE VAN HET LID ELIAS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • na ernstige ongevallen de kans op herhaling zo snel mogelijk moet worden verkleind;

  • het uitvoeren van aanbevelingen na ongevalsonderzoek zo snel mogelijk dient plaats te vinden;

  • het mondiale karakter van de luchtvaart veelal betrokkenheid van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO vraagt;

  • de bestaande ICAO-processen ertoe leiden dat pas na meerdere jaren mondiale regelgeving is aangepast;

verzoekt de regering, in overleg te treden met ICAO om processen te ontwikkelen die ertoe leiden dat binnen een jaar uitvoering wordt gegeven aan aanbevelingen uit een ongevalsonderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias