Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 74

74 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart, 

te weten: 

 • -de motie-Graus over onderzoek op welke manier de capaciteit van Mainport Schiphol optimaal benut kan worden (31936, nr. 206); 

 • -de motie-Ouwehand over geen luchthavens aanleggen of uitbreiden in of grenzend aan vogelrijke gebieden (31936, nr. 207); 

 • -de motie-Ouwehand over afzien van uitbreiding van Lelystad Airport (31936, nr. 208); 

 • -de motie-Ouwehand over niet toestaan van reguliere vluchten na 23.00 uur op vliegveld Eindhoven (31936, nr. 209); 

 • -de motie-Van Tongeren over opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor luchthaven Lelystad (31936, nr. 211); 

 • -de motie-Van Tongeren/Smaling over laten vervallen van de militaire aanwijzing van de Luchthaven Twente per 1 november 2014 (31936, nr. 212); 

 • -de motie-Smaling over aanpassen van het luchthavenbesluit van Eindhoven Airport in lijn met de afspraken gemaakt aan de Alderstafel (31936, nr. 213); 

 • -de motie-Smaling c.s. over geen onomkeerbare besluiten nemen over Lelystad Airport (31936, nr. 214); 

 • -de motie-De Rouwe over niet afwikkelen van de verliezen van vliegveld Lelystad op de huidige gebruikers van Schiphol (31936, nr. 217); 

 • -de motie-De Rouwe over uitwerken van de regels voor de verdeling van de milieuwinst 50/50 (31936, nr. 218); 

 • -de motie-De Rouwe over met de provincies komen tot een landelijk dekkende oplossing voor de kleine luchtvaart (31936, nr. 219); 

 • -de motie-Van Meenen/Hachchi over een gedragen plan voor de uitrol van luchthaven Lelystad (31936, nr. 220). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (31936, nr. 207) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 206). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (31936, nr. 208). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (31936, nr. 209). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (31936, nr. 211). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Smaling (31936, nr. 212). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (31936, nr. 213). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling c.s. (31936, nr. 214). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe (31936, nr. 217). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe (31936, nr. 218). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe (31936, nr. 219). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen/Hachchi (31936, nr. 220). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS/Klein, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.