Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 85

85 Stemming motie Nadere informatie ontwerpbesluit Wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Nadere informatie ontwerpbesluit Wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 

te weten: 

  • -de motie-Dijkgraaf c.s. over vrijstelling voor schapen, geiten en niet voor zuivel gehouden runderen (33037, nr. 127). 

(Zie vergadering van 2 juli 2014.) 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (33037, nr. 127). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.