Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 208

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op forse uitbreiding van vliegveld Lelystad;

overwegende dat nog verdere groei van de luchtvaart negatieve gevolgen heeft voor het klimaat en overlast zal veroorzaken voor omwonenden;

constaterende dat Lelystad Airport op minder dan 20 kilometer afstand ligt van het vogelrijke Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen, wat kan leiden tot nieuwe massale doding van ganzen en het beheer en de doelen van de Oostvaardersplassen in gevaar brengt;

verzoekt de regering, af te zien van uitbreiding van Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand