Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 67

67 Stemmingen moties Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht, 

te weten: 

  • -de motie-Van Meenen c.s. over schrappen van het voornemen tot één algemeen predicaat voor de onderwijskwaliteit (33905, nr. 2); 

  • -de motie-Van Meenen c.s. over schrappen van toezicht op en beoordeling van het (vak)didactisch handelen uit waarderingskader Inspectie (33905, nr. 3); 

  • -de motie-Bisschop c.s. over een proefproject over de inrichting van het gedifferentieerd toezicht (33905, nr. 4); 

  • -de motie-Straus/Jadnanansing over inzicht in de verbetercultuur bij scholen die het predicaat "goed" ontvangen (33905, nr. 5); 

  • -de motie-Jadnanansing over een rol voor de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de validiteit van de centrale examens (33905, nr. 7). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (33905, nr. 2). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (33905, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (33905, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Straus/Jadnanansing (33905, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jadnanansing (33905, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.