Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 94

94 Stemmingen moties Eerstelijnszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg, 

te weten: 

  • -de motie-Klever/Agema over niet overhevelen van de wijkverpleging en wijkziekenverzorging naar de zorgverzekeringswet (33578, nr. 7); 

  • -de motie-Van Gerven/Leijten over geen nieuwe minutenregistraties en stopwatchzorg (33578, nr. 8); 

  • -de motie-Pia Dijkstra/Bergkamp over regie nemen over de communicatie over de hervormingen langdurige zorg (33578, nr. 9). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Klever/Agema (33578, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS/Baay-Timmerman, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (33578, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra/Bergkamp (33578, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.