Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 70

70 Stemmingen moties Beveiliging van Joodse instellingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Beveiliging van Joodse instellingen, 

te weten: 

  • -de motie-De Graaf/Helder over per direct overnemen van de beveiliging van Joodse instellingen (29754, nr. 246); 

  • -de motie-De Graaf/Helder over met de hoogste spoed mogelijk maken van de administratieve detentie van Syrië- en Levantgangers (29754, nr. 247); 

  • -de motie-De Graaf over een voortvarende aanpak van anti-semitisme (29754, nr. 248). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-De Graaf/Helder (29754, nr. 246). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf/Helder (29754, nr. 247). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (29754, nr. 248). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.