Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 78

78 Stemmingen moties Verspilling in de zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verspilling in de zorg, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over een actieplan om afgestudeerde medisch specialisten van een baangarantie te voorzien (33654, nr. 8); 

  • -de motie-Van Gerven over een experiment ziekenhuisbekostiging waar het verrichtingenstelsel geen deel van uitmaakt (33654, nr. 9); 

  • -de motie-Klever/Agema over een bedrag voor verspilling inboeken in de financiële bijlagen (33654, nr. 10). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (33654, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (33654, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klever/Agema (33654, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.