Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 93

93 Stemmingen moties Passend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Passend onderwijs, 

te weten: 

  • -de motie-Ypma c.s. over medezeggenschap voor ouders van leerlingen in het reguliere onderwijs met ondersteuning van een instelling (31497, nr. 126); 

  • -de motie-Siderius/Ypma over de ondersteuning van onderwijspersoneel aan kinderen met diabetes (31497, nr. 128); 

  • -de motie-Siderius over voldoende medische kennis op reguliere scholen om kinderen met een beperking te ondersteunen (31497, nr. 129); 

  • -de motie-Straus/Ypma over een pilot voor scholen die vooroplopen in het hoogbegaafdenonderwijs (31497, nr. 130); 

  • -de motie-Van Meenen over de belangrijke rol van de Geschillencommissie passend onderwijs (31497, nr. 131); 

  • -de motie-Van Meenen over een onafhankelijke indicatiestelling voor leerlingen in cluster 1 en 2 (31497, nr. 132); 

  • -de motie-Van Meenen over de verplichting voor scholen om leerlingen met diabetes toe te laten (31497, nr. 133). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor, zijn motie (31497, nr. 132) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ypma c.s. (31497, nr. 126). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Siderius/Ypma (31497, nr. 128). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Siderius (31497, nr. 129). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Straus/Ypma (31497, nr. 130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen (31497, nr. 131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen (31497, nr. 133). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.