Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 48

48 Stemmingen moties Voorjaarsnota 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Van Hijum over verlagen van de uitgavenkaders (33940, nr. 3); 

  • -de motie-Van Hijum/De Rouwe over alsnog benutten van de beschikbare investeringsruimte (33940, nr. 4); 

  • -de motie-Van Hijum/Rog over onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het leenstelsel (33940, nr. 5). 

(Zie vergadering van 2 juli 2014.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Hijum stel ik voor, zijn motie (33940, nr. 3) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Hijum/De Rouwe (33940, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Hijum/Rog (33940, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.